Sklep online

Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.massi.pl jest Massi Sp. z o.o. Białuty 33B, 05-870 Białuty, NIP: 118 209 58 62, REGON: 147041249, KRS: 0000490541 (dalej: „Administrator”, „Massi” lub „my”).

Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: biuro@massi.pl, dzwoniąc pod nr +48 22 22 82 376, bądź pisząc na podany wyżej adres pocztowy.

Jaki jest cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza rejestracji zakupów przetwarzamy w celu:

 • sprawdzenia czy masz prawo do przedłużonego okresu ochrony gwarancyjnej zgodnie z oświadczeniem na Karcie gwarancyjnej oraz na www.massi.pl/wsparcie-i-gwarancja/gwarancja/
 • uproszczenia ewentualnego procesu reklamacyjnego,
 • weryfikacji Twojego uprawnienia do otrzymania zwrotu gotówki z tytułu zakupu zestawu zgodnie z Regulaminem promocji,
 • wewnętrznych badań marketingowych,

na podstawie Twojej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu Massi Sp. z o.o.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera przetwarzamy w celu wysyłania Ci newslettera z łazienkowymi inspiracjami oraz informacjami o produktach i aktualnych promocjach na podstawie Twojej zgody.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 • dane dotyczące zakupu zawarte w paragonie.

Podanie tych danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi przewidziane w Regulaminie promocji i oświadczeniach gwarancyjnych.

Komu przekazujemy Twoje dane

Poza Administratorem dostęp do Twoich danych mogą otrzymać firmy zajmujące się hostingiem, dostawcy usług informatycznych, firmy doradcze, na podstawie umowy o powierzeniu danych i/lub umowy o zachowaniu poufności.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

W przypadku danych podanych podczas rejestracji zakupów, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo jak:

 • trwać będzie okres ochrony gwarancyjnej na produkty, które zarejestrowałaś/eś,
 • konieczne będzie to dla ochrony roszczeń związanych z wypłatą zwrotu pieniędzy za zakup zestawu.

W przypadku danych podanych podczas rejestracji do newslettera Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera.

Jakie są Twoje uprawnienia:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: wniesienia sprzeciwu, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
 • Prawo do bycia zapomnianym, jeśli podane przez Ciebie dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Prawo do przeniesienia danych do innego Usługodawcy.
 • Prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie – dotyczy to sytuacji, gdy zgodziłeś się na wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych. Możesz z nich zrezygnować korzystając z linka w stopce maila z taką informacją lub pisząc do nas na adres biuro@massi.pl
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych / Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej możesz korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@massi.pl albo pisemnie na adres Administratora

Czy Twoje dane będą profilowane

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. W przypadku decyzji o wysokości zwrotu za zakup zestawu ostateczną decyzję podejmuje człowiek.

Pliki Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www.massi.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając stronę www.massi.pl.

Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej przetwarzamy w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na Koncie Klienta i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania;
 • dostosowywania zawartości strony do Twoich indywidualnych preferencji;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszej strony oraz badania potrzeb użytkowników strony, z wyłączeniem ich personalnej identyfikacji.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Zbieramy również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.massi.pl. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Pozostałe informacje

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.